הקש כאן להפעלת התוכנה לתמיכה

 

הנחיות

יש לאשר את הורדת התוכנה ע"י RUN - (הפעל) פעמיים

יש למסור את קוד התחנה והסיסמא לנציג התמיכה

בגמר התמיכה יש לסגור את התוכנה ע"י הלחצן "Cancel" ולאחר מכן "X"